PREM Wijkverpleging:

In het najaar van 2023 heeft gecertificeerd meetbureau Van Loveren & Partners bij cliënten Wijkverpleging van OerZorg hun waarderingen met de zorgverlening gemeten. Hiervoor is de vragenlijst PREM Wijkverpleging gebruikt.

De resultaten zijn een compliment voor team OerZorg. Onze cliënten voelen zich op hun gemak tijdens zorgmomenten, ervaren aandacht en vinden onze zorgverleners deskundig.