OerZorg zoekt leden Cliëntenraad!

Voor de nieuw op te richten Cliëntenraad is OerZorg op zoek naar leden.

De cliëntenraad van OerZorg vertegenwoordigt de gezamenlijke belangen van alle cliënten van OerZorg, hun mantelzorgers, familie en wettelijk vertegenwoordigers. Deze raad zet zich in om de positie van de cliënt te blijven verbeteren én voor het verhogen van de kwaliteit van zorg.

In de cliëntenraad zijn straks drie leden actief die ieder hun eigen aandachtsgebied hebben. Dit zijn:

 1. Kwaliteit van zorg;
 2. Communicatie;
 3. Financiën.

De Cliëntenraad is een onafhankelijk adviesorgaan voor de bestuurder van OerZorg en brengt gevraagd en ongevraagd advies uit over zaken die voor cliënten van belang zijn. Een proactieve raad die goed is geïnformeerd is door o.a. de bestuurder.

Leden worden gekozen voor een periode van 4 jaar en kunnen daarna nog één keer voor deze periode worden herkozen. De cliëntenraad wordt wanneer nodig bijgestaan door een secretarieel ondersteuner. De functie van lid Cliëntenraad is vrijwillig en ontvangen daarvoor een kleine onkostenvergoeding. U woont vergaderingen (4 keer per jaar) bij. Daarnaast zal er tussentijds overleg plaatsvinden.

Op dit moment hebben we de volgende vacatures binnen de op te richten cliëntenraad:

 1. Voorzitter met aandachtsgebied “Communicatie”;
 2. Lid “Kwaliteit van Zorg”;
 3. Lid “Financiën”.

Van leden van de cliëntenraad wordt verwacht dat zij:

 • Geïnteresseerd zijn in de zorg in het algemeen en in de thuiszorg in het bijzonder;
 • Beschikken over bestuurlijk inzicht;
 • Bij voorkeur bekend zijn met OerZorg als cliënt of familie;
 • Gemotiveerd zijn om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten van OerZorg te behartigen;
 • Bereid zijn om enkele uren per kwartaal te besteden aan het vergaderen, het onderhouden van contacten, het voorbereiden van adviezen en het uitvoeren van diverse taken;
 • Bereid zijn scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap.

Vaardigheden:

 • U bent in staat beleidsstukken te lezen en zich hierover een visie te vormen, met name vanuit het cliëntenperspectief;
 • Inleven in de belangen van cliënten lukt u uitstekend, maar u neemt ook voldoende afstand van persoonlijke belangen;
 • U heeft een kritische, positieve en open houding;
 • En een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling;
 • U bent in staat om tactvol en tegelijkertijd standvastig op te treden;
 • Doorzettingsvermogen is u niet vreemd;
 • U heeft goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden;
 • In teamverband functioneert u uitstekend.

Over OerZorg:

“OER” staat voor het verpleegkundig model “Ondersteuning Eigen Regievoering”. Door te werken vanuit dit “OER-model” krijgen cliënten:

 • Meer invloed op de zorg die zij ontvangen;
 • werkt de organisatie kostenbesparend omdat het werkt aan doelmatige zorg;
 • ervaren medewerkers meer arbeidssatisfactie.

OerZorg biedt zorg bij haar cliënten thuis. OerZorg biedt (gespecialiseerde) verpleging en persoonlijke verzorging.

Wilt u meer weten over OerZorg en de Cliëntenraad? Kijk dan op de website, www.oerzorg.net.

Voor meer informatie over de vacature of vragen kunt u contact opnemen met +31(0)618175813.

Herkent u uzelf in dit profiel? Reageer dan snel!

We ontvangen graag uw sollicitatie.

U kunt solliciteren  door te mailen naar info@oerzorg.net.