OerZorg zoekt leden Cliëntenraad!

(Vrijwilligersfunctie)

De Cliëntenraad:

De cliëntenraad dient de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen. De raad bekijkt het beleid van de instelling/organisatie vanuit het perspectief van de cliënten en stemt al dan niet in met bepaald beleid en adviseert hier gevraagd en ongevraagd over.

Samenstelling Cliëntenraad:

Voor de samenstelling zijn de volgende punten belangrijk:

 • de leden redelijkerwijs representatief zijn voor zijn voor de cliënten van de instelling/organisatie
 • De leden in staat zijn de gemeenschappelijke belangen van cliënten te behartigen
 • De leden in staat zijn het individuele ervaringsniveau te overstijgen

Competenties:

 • Integriteit
 • Affiniteit en betrokkenheid bij cliënten en instelling/organisatie
 • Vanuit cliënten perspectief kunnen denken en handelen
 • Onderscheid kunnen maken tussen persoonlijke belangen en algemeen cliënten belang, hoofd- en bijzaken, cliëntenbelang en organisatiebelang
 • Bekend met ontwikkelingen in de gezondheidszorg
 • Bekend met de organisatie
 • Goed kunnen samenwerken
 • Goede sociale en communicatieve vaardigheden
 • Innovatief en flexibel
 • Kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie
 • Tijd beschikbaar hebben
 • Bij voorkeur ervaringsdeskundig zijn

Verder is het van belang dat de leden in staat zijn om hun standpunten te kunnen verwoorden, een actieve, gemotiveerde en enthousiaste houding hebben en respectvol zijn. Inlevingsvermogen en goed kunnen luisteren is onontbeerlijk voor deze rol. Tot slot moet er bereidheid aanwezig zijn om een scholing medezeggenschap te volgen.

Wat levert het op:

 • Onkostenvergoeding (zoals bijvoorbeeld gebruik laptop, papier, telefoon)
 • Reiskostenvergoeding € 0,23 per kilometer of OV 2e klas
 • Vrijwilligersvergoeding € 3,25 per uur met een maximum van € 210,=

Lid worden?

U kunt solliciteren door uw cv en motivatie te sturen naar info@oerzog.net.

Voor  meer informatie kunt u tijdens kantooruren bellen naar 06-38473591 of

06-18175813.